W dniu 4 marca 2023 odbyło się międzynarodowe spotkanie online polskich i ukraińskich specjalistów (psychologowie, pracownicy socjalni, lekarze) w ramach projektu „Szkolenie specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologicznej i socjalnej Ukraińcom dotkniętych działaniami wojennymi”. W spotkaniu pn. „Ukraine: a year of indomitability. Effective practices of psychological assistance in war conditions” wzięło udział ponad 100 uczestników (w tym uczestnicy szkoleń dla ukraińskich specjalistów).

W ramach tego spotkania został zorganizowany jednodniowy okrągły stół w celu wymiany doświadczeń i podsumowania prac projektowych na bazie Miejskiego Centrum Dziecka w Kijowie. Doświadczenia polskich i ukraińskich specjalistów zostały podsumowane i ujęte we wspólnym, polsko-ukraińskim poradniku (księga abstraktów).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poradnika. 

Ukraine: a year of indomitability.

КРУГЛИЙ СТІЛ

 

Projekt „Szkolenie specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologicznej i socjalnej Ukraińcom dotkniętych działaniami wojennymi” jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

Stowarzyszenie Natanaelum
Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16 (wjazd od Al. Warszawskiej), 20-808 Lublin

Telefony:  Biuro Stowarzyszenia Natanaelum: 662 662 201, Poradnia: 531 687 761,
Szkolenie z uzależnień: 732 700 212

e-mail: sekretariat@natanaelum.pl , sekretariat@ipip.info.pl

Adres siedziby Stowarzyszenia: Al. Gen. wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 LUBLIN
NIP : 712-32-54-753, REGON: 060768332, KRS: 0000386016